Start V�ra Terapier Homeopaterna Behandlingsresultat Kontakta oss Nyheter och Tips Erbjudanden

 

Silve-klinikens informationssida

Nya produkter och allm�nnyttiga tips  om:

PSORIASIS         UTBR�NDHET       THX �R TILLBAKA          HUSAPOTEK          NATURMEDEL TILL DJUR

MOT F�STINGPL�GAN 

 

NYA NATURMEDEL:

Den tropiska regnskogens hemlighet mot PSORIASIS OCH ATOPISKT EKSEM.

Ett helt nytt preparat f�r Atopiska eksem och Psoriasis. Preparatets namn �r EcziCur LS.30 och bygger p� delvis helt nya och h�r i Europa tidigare ok�nda substanser. R�varan till extraktet LS.30 h�mtas ur de tropiska regnskogarna i Sydamerika. I Amazonomr�dets regnskogar har den anv�nts vid febersjukdomar, kikhosta, och nedsatt njurfunktion. Bora indianerna i Peru har anv�nt den f�r hosta, astma och luftv�gsbesv�r. Andra indianstammar bl.a Witotos, har anv�nt den f�r pankreasfunktionen, cancer, psoriasis, dermatit, mags�r, diarr�, ledbesv�r samt som ett allm�nt immunst�rkande medel.

EcziCur inneh�ller f�rutom ekstraktet LS.30 �ven f�ljande underst�djande �rter, Basilicum, Carum Carvi, Coriandri, Mentha Piperita, Piper Niger och Thymus vulgaris. Normal dosering �r 2 kapslar dagligen. Intages l�mpligen morgon och kv�ll. Vid sv�rare besv�r kan dosen �kas till det dubbla.

Tv� nya medel mot bl. a. v�r modernaste sjukdom utbr�ndhet; LycoCurin och Kolloidalt Guld

Lycocurin. Vetenskapliga studier har visat Lycopen och Procyanidiner fr�n tomat och vindruvor kan f�rhindra uppkomsten av v�ra vanligaste folksjukdomar. Lycocurin �kar kroppens m�jlighet att f�rsvara sig mot oxidativt �ldrande och mot angrepp fr�n fria radikaler.

Inneh�ll: Lycopen 1200 mcg,  Procyanidiner 20 mg, Betakaroten 5mg, C-vitamin 20 mg, E-vitamin 5 mg, Ginseng motsv. 200 mg, Magnesium 10 mg, Mangan 1 mg, Selen 50 mcg, Zink 5 mg

Dosering: 1-2 kapslar dagligen

Kolloidalt guld har enligt tillg�nglig litteratur med stor framg�ng anv�nts bl. a vid: Immunf�rsvarssjukdomar, Utbr�ndhet, Depressioner, �ngest, Oro, Nerv�sa besv�r, Klimakterie- och kvinnosjukdomar, Hormonella rubbningar, Gikt, Reumatism, Ischias, Stela / svullna - sm�rtande leder, Ryggskott, Skelettskador, Urinv�gsinfektioner, Candidainfektioner, Bakterier - virus och medlet uppges �ven vara svampd�dande.

Guld i sm� partiklar har under tusentals �r anv�nts i Indien f�r att f�rb�ttra minnet och anses p�verka intellekt och sj�lsliv positivt.

Flaska om 300 m

THX �r tillbaka p� marknaden igen och heter THX total

THX total �r avsedd att intagas oralt och inneh�ller �kta br�ssextrakt tillsammans med n�dv�ndiga vitaminer, mineraler och probiotiska fibrer. THX total inneh�ller: Koncentrerat Tymus extrakt motsv. 250 mg, Vitamin B6 6 mg, Vitamin E 50 mg, Vitamin C 50 mg, Vitamin B12 10 mcg, Naturliga smak�mnen och aromer utvunnet ur Echinacea, Crataegus, Thuja och Viscum. Ca 10 % Inulin och oligofruktos vilket �r probiotiska fibrer som aktivt stimulerar utvecklingen av bifidobakterier i tarmen f�r att uppr�tth�lla en sund tarmflora och h�lla sjukdomar p� avst�nd.

F�rpackning �r 90 tabletter.    Dosering 2-3 tabletter dagligen

Tips p� ett bra husapotek med homeopatiska l�kemedel och naturl�kemedel:

Arnica D6, homeopatiska tabletter Muskel- och v�vnadsskador och sm�rtor efter slag och st�tar 2 tabl 2 - 6 ggr/dag beroende p� hur kraftiga sm�rtorna �r
Arnica Liniment F�r baddning och omslag vid stukning, vrickning, bl�m�rken eller muskelsm�rta Baddas p� det sm�rtande omr�det outsp�tt eller blandat med lika delar vatten.
Appliceras p� skadat omr�de �ver natten - dock INTE som "v�tvarmt omslag".
Okoubaka D6 homeopatiskt medel Diarr� och magkramp efter att ha �tit sk�md mat - t.ex. vid en utlandsresa 10-15 droppar 2 ggr/dag som f�rebyggande eller 10 drp var 15-30:e minut vid akuta besv�r
Apis Mellifica D30 homeopatiska tabletter Mot svullnad, sm�rta och besv�r efter insektsstick eller bett. 1 - 2 tabl/dag som f�rebyggande. 1 - 2 tabl upp till 4 ggr/dag vid akuta besv�r.

 

 

 

 

 

 

 

NATURL�KEMEDEL TILL H�STAR OCH ANDRA HUSDJUR:


ANIS - Pimpinella anisum - Fr�n
Verkan: Kramp stillande - minskar sp�nningen i den glatta muskulaturen, Sleml�sande, Minskar v�dersp�nningar och gaser.
Anv�ndning: Mot hosta som sleml�sande medel och mot matsm�ltningsst�rningar eller kolik.

ARNICA - Arnica montana - Blad och rotstock
Verkan: Antiinflammatorisk, s�rl�kande.
Varning: B�r ej anv�ndas inv�rtes annat �n i homeopatisk form.
Anv�ndning: Kan anv�ndas utv�rtes i form av tinktur, i liniment eller salva vid slag, s�r, inflammation och muskelbristningar. Arnica anv�nds inv�rtes i homeopatisk form f�r "bl�m�rken", inflammation, shocktillst�nd och f�r att s�nka feber. Undvik att anv�nda arnica tinktur p� �ppna s�r d� det uppst�r en stickande k�nsla. M�nga t�vlingsryttare, trav- och galopptr�nare anv�nder Arnica efter t�vling och h�rd tr�ning f�r att hj�lpa h�starna att �vervinna muskelv�rk och inflammation.
 
BOCKHORNSKL�VER - Trigonella foenum-graecum - fr�n.
Verkan: N�ringsrik, laxerande, skyddar membran i mage, mun, hals och urin organen.
Anv�ndning: Bockhornskl�ver har anv�nts som tillskott till h�star i minst 80 �r. Den goda smaken tilltalar �ven kr�sna och den kemiska strukturen liknar torsklever oljans. Mycket bra f�r mj�lkproduktion och f�r att st�rka inflammerade tarmar. Kombineras v�l med Vitl�k. Till h�star som beh�ver aptitstimulans

BOVETE - Fagopyrum esculentum - V�xtdelar ovan jord
Verkan: Vidgar och st�rker blodk�rl, antihistamin (medel mot allergier).
Anv�ndning: Bra f�r f�rb�ttring av cirkulationen i extremiteterna och st�rker kapill�rer som har tendens att brista.

BR�NN�SSLA - Urtica dioica - Delar ovan mark.
Verkan: Blodrenande, v�lg�rande f�r slemhinnor och v�vnader, v�tskedrivande, cirkulationsbefr�mjande.
Anv�ndning: N�ssla �r v�ldigt rik p� klorofyll, vitamin C och J�rn och �r ett v�lg�rande medel f�r h�star. N�ssla stimulerar cirkulationen och agerar blodrenande vilket g�r den vid konditioner som artrit, reumatism och f�ng.
Notera: Det kan h�nda att vissa individer kan f� n�sselutslag, var observant p� h�star med k�nslig hud. Om det uppst�r en reaktion avbryt.
 
DJ�VUSKLO - Harpagophytum procumbens - Rot.
Verkan: Anti-inflammatorisk, anti-reumatisk, sm�rtstillande.
Anv�ndning: Vid sm�rta och inflammation, ledproblem, artrit. Dj�vulsklo har visat sig vara mer �n konkurrens kraftig vid kliniska unders�kningar. Den kan m�ta sig med farmacevtiska sm�rtstillande medel och icke-steroida anti-inflammatoriska medel.
Varning: P� m�nniskor har den p�visats ha en livmoderstimulerande effekt. Ge ej till dr�ktiga ston.

ECHINACEA - Echinacea angustifolia, E. purpurea - Blommor, Fr�n och R�tter.
Verkan: Anti-bakteriell, befr�mjar syres�ttningen av blodet, immunsystems underst�djande, anti-virus, antibiotisk.
Anv�ndning: Traditionellt anv�nd f�r att st�rka immunf�rsvaret och bek�mpa bakterie infektioner. Echinacea kan anv�ndas utv�rtes som kompress p� s�r och infektioner. Anv�nds inv�rtes f�r problem i �vre luftv�garna och mot virus. I f�re byggande syfte st�rker den motst�ndskraften mot infektioner. Anv�nds ocks� f�r att bygga upp och st�rka efter en period av d�lig h�lsa.

FROSS�RT - Scutellaria laterifolia - V�xtdelar ovan jord.
Verkan: Lugnande, anti-kramp, reparerar och �terst�ller nerver.
Anv�ndning: Traditionellt vid Epilepsi och har visat sig v�ldigt effektiv hos hundar som lider av det. Den lugnar nerv�ssp�nning, utan att skapa ett drogat el. s�mnigt tillst�nd. �ven mot migr�n hos m�nniskor.

GINKGO - Ginkgo biloba - Blad.
Verkan: Anti-astmatisk, Bronkutvidgande, cirkulationsbefr�mjande.
Anv�ndning: En av de �ldsta medicinalv�xter m�nniskan k�nner till. Ginkgo anv�nds f�r att �ka blodtillf�rseln till extremiteterna. Den har ocks� visat sig hj�lpa vid problem i bronkerna och vid tillst�nd som astma.

GROBLAD - Plantago major - Blad.
Verkan: V�vnadsnybildande, anti-bakteriell, anti-inflammatorisk, v�tskedrivande, st�rkande medel.
Anv�ndning: Grobladen har liknande egenskaper som Vall�rtens utan alkaloid inneh�ll. Den �r utm�rkt f�r matsm�ltningen och sm�rtsamma urineringsproblem. Precis som Vall�rten inneh�ller Groblad allantoin vilket accelererar l�kningen av s�r. N�r de f�rska bladen krossas l�ggs de p� sm�rtsamma bett, stick eller s�r. Utm�rkt vid muns�r, inflammerat tandk�tt och b�lder.

GULLRIS - Solidago virgaurea - Blommor och Blad.
Verkan: Sammandragande, v�derf�rdelande, bakteried�dande, milt v�tskedrivande.
Anv�ndning: Vid matsm�ltningsbesv�r och f�r att stimulera aptiten. Anv�nds mot artrit och reumatism. Utv�rtes f�r baddning av s�r f�r att underst�dja l�kning av v�vnad speciellt om risk f�r infektion f�religger.

HAGTORN - Crataegus oxyacantha - Blommor, B�r och L�v.
Verkan: Vidgar blodk�rl, blodtryckss�nkande, tonikum.
Anv�ndning: Hagtorn �r en av de �ldsta medicinalv�xterna som anv�nts speciellt f�r djur. Beroende p� v�xtplats anv�nds antingen bladen, b�ren eller blommorna. Alla dessa har samma verkan. Det �r en av de b�sta hj�rtst�rkande medel som finns och har v�lg�rande effekt p� blodtryck och cirkulationssystemet rent allm�nt. Dess flavonoid inneh�ll har en utvidgande effekt p� blodk�rl, speciellt till omr�den som varit angripen av ben eller led degeneration.

HALLON - Rubus idaeus - Blad.
Verkan: V�lg�rande p� slemhinnor och v�vnader, f�rlossningsunderl�ttande.
Anv�ndning: Traditionellt p� b�de m�nniskor och djur f�r att st�rka livmodern och hj�lpa till med v�rkarna. Idealisk f�r avelsston de sista veckorna f�re f�lning. Den hj�lper till att minska risken f�r bl�dningar, hj�lper till i utdrivningsskedet, befr�mjar utrensningen/efterb�rden efter f�lningen och sammandragningen av livmodern.

HAMPFLOCKEL - Eupatorium perfoliatum - V�xtdelar ovan jord.
Verkan: feberneds�ttande, krampstillande i den glatta muskulaturen, fr�mjar mag och tarmr�relserna.
Anv�ndning: Anv�nds traditionellt mot feber, �vre luftv�gsslem, "f�rkylningsliknande" tillst�nd speciellt den typ med " v�rk i benen".

HORTENSIA"/HYDRANGEA (Har inget Sv. Namn) - Hydrangea arborescens - Rot.
Verkan: Urindrivande.
Anv�ndning: Hydrangea �r ett traditionellt och utm�rkt botemedel vid bl�s- och njursten, antingen som hj�lp att eliminera dem eller hindra uppkomsten av sten hos djur som �r mottagliga f�r dem.

J�RN�RT - Verbena officinalis - Delar ovan jord.
Verkan: Anti-kramp, lugnande, underst�djer, stimulerar och skyddar levern, reparerar och �terst�ller nervbanor.
Anv�ndning: F�r att underst�dja och st�rka nervsystemet, speciellt n�r det blivit f�rsvagat efter sjukdom.

KAMOMILL - Matricaria recutita - Blommor.
Verkan: Lugnande, anti-inflammatorisk, krampstillande (glatt muskulatur), v�dersp�nningsreducerande.
Anv�ndning: Lindra sp�nning och stress. Den har en sm�rtstillande och anti-inflammatorisk effekt vid reumatism och artrit. Mot nerv�s kolik och luftv�gsproblem d� den har lugnande och krampl�sande effekt p� glatt muskulatur i matsm�ltnings kanaler och bronker. Vid sv�rl�kta s�r � Koka upp vatten h�ll �ver kamomillen (1 tsk/dl) och l�t dra i 5-10 min (infusion) l�t svalna och tv�tta s�ret. Vid irriterade �gon sp�d infusionen med 2 delar bakteriefritt (kokat eller destillerat) vatten.

KELP - Fucus vesiculosus - Havst�ng
Verkan: Anti-hypothyreoid, anti-reumatisk
Anv�ndning: Traditionellt som tillskott till djur f�r det h�ga n�ringsinneh�llet av livsn�dv�ndiga vitaminer och mineraler. Kelp kan ges dagligen i h�stens och hundens foder. Kan anv�ndas som organisk g�dning av �krar. Kelp �r rik p� Jod och anv�nds vid behandling av underaktiv sk�ldk�rtel. Smaken p� Kelp �r stark och b�r introduceras gradvis.


LAKRITS - Glycyrrhiza glabra - Rot.
Verkan: Skyddar v�vnader och membran i den glatta muskulaturen (mun, hals, luftr�r, mage och urinorgan), fr�mjar mag- och tarmr�relserna, v�lg�rande f�r magen och �r sleml�sande.
Anv�ndning: Anv�nd i mer �n 3000 �r inom �rtmedicinen. Den skyddande f�rm�gan g�r att den �r utm�rkt vid mags�r och andra inflammationer i slemhinnor. Den sleml�sande och lenande verkan hj�lper till att l�sa slem och befr�mjar utforslingen av detta. Den lenar vid "hostirriterade" slemhinnor.

L�KEMALVA - Althea officinalis - Rot och Blad.
Verkan: Sleml�sande, skyddar glatt muskulatur, Mjukg�rande.
Anv�ndning: Befr�mjar utf�rsel av slem. Den �r speciellt v�lg�rande vid torr hosta. Den hj�lper till att l�ka ut mags�r p.g.a sin skyddande verkan. Den �r utm�rkt mot inflammationer i matsm�ltningsapparaten som colitis. Skyddande och l�kande p� urinorganen. F�r djur med anlag f�r eller �terkommande spastisk kolik. L�kemalva kan anv�ndas utv�rtes som omslag f�r att dra ut infektioner i s�r. Den lenande och mjukg�rande verkan �r idealiskt medel f�r h�star och hundar ben�gna att f� urinbl�skatarr och andra inflammationer i urinbl�san, �ven mot njursten.

MARIA TISTEL - Silybum marianum - Fr�n.
Verkan: Skyddar glatt muskulatur, underst�djer och skyddar levern, stimulerar mj�lkproduktion.
Anv�ndning: F�r att �ka mj�lk produktion. Den �r avgiftande p� hela kroppen. Den anv�nds f�r dess v�lg�rande verkan p� levern, den skyddar inte bara levern fr�n gifter i blodet utan p�skyndar �ven uppbyggnaden av skadade leverceller. Maria tisteln �r speciellt v�lg�rande f�r djur med leverskador p.g.a. f�rgiftning, parasitangrepp, l�ngvarig medicinering eller efter intag/injicering av starka mediciner.

MASKROS - Taraxacum officinalis - blad och rot.
Verkan: Urindrivande, underst�djande och stimulerande f�r levern, tonikum.
Anv�ndning: Traditionellt anv�ndes den till h�star som tonikum p� v�ren och som urindrivande medel. Den �r rik p� mineraler som Kalium och Magnesium. Maskros inneh�ller ocks� mycket vitaminer s�som A, B, C och D. Bladen har starkare urindrivande f�rm�ga medan roten underst�djer levern mer och befr�mjar produktionen av galla.

MUNKPEPPAR - agnus castus - fr�n.
Verkan: Hormon balanserande/normaliserande.
Anv�ndning: Vid hormonell obalans som leder till beteende st�rningar och psykiska problem. Vid infertilitet som vid skendr�ktighet och hingstigt beteende. Traditionellt anv�nd f�r att reglera brunst perioderna, �ka mj�lkproduktion och balansera hormon niv�n.

NYPON - Rosa canina - B�r/nypon.
Verkan: V�lg�rande och sammandragande p� slemhinnor och v�vnader, kapill�rst�rkande, fr�mjar normal avf�ring vid diarr�.
Anv�ndning: F�r dess h�ga C vitamin och flavonoid-inneh�ll. Nypon inneh�ller vitamin P (C-complexet, citrin, rutin, hesperdin och flavoner) vilket beh�vs f�r att vitamin C skall absorberas och fungera normalt. P-vitaminets fr�msta uppgift �r att �ka kapill�rernas styrka och hj�lper vitamin C att h�lla bindv�ven frisk. Befr�mjar blodcirkulationen till extremiteterna. Den stora m�ngden C-vitamin st�rker kroppens f�rsvar mot infektioner. Den milda sammandragande effekten hj�lper djur med anlag f�r diarr�.

PEPPARMINT - Mentha piperita - Blad.
Verkan: Krampl�sande, gasf�rdelande, matsm�ltningsbefr�mjande.
Anv�ndning: Liksom vitl�k har pepparmint anv�nts som aptitretare. Den har en lugnande och lenande effekt p� matsm�ltningsapparaten och den eteriska oljan �r bra mot mags�r och gasbildningar.

PRICKLY ASH BARK (Har inget svenskt namn) - Zanthoxylum clava-herculis - Bark.
Verkan: Cirkulationsbefr�mjande, antireumatisk, sm�rtstillande, svettnings befr�mjande vid s�nkning av feber, gasf�rdelande.
Anv�ndning: Traditionellt f�r att behandla reumatism, d�lig blodcirkulation speciellt benen, matsm�ltnings problem som kolik och vid feber. Prickly Ash har uppt�ckts ha en stimulerande effekt p� lymfsystemet och slemhinnor. Utm�rkt f�r att �ka blodtillf�rseln till delar d�r blodfl�det tidigare varit begr�nsat.

RINGBLOMMA - Calendula officinalis - Kronblad.
Verkan: Anti-inflammatorisk, anti-svamp, antibakteriell, s�rl�kande, v�lg�rande p� slemhinnor och v�vnader.
Anv�ndning: Till hud och s�rv�rd. Vid mugg och str�lr�ta. Som blodtonikum. Utm�rkt medel f�r Lymf- och urinsystem speciellt n�r den kombineras med Sn�rjm�ra.

R�DALM - Ulmus rubra, U. fulva - Inner Bark.
Verkan: Lenar slemhinnor spec. i mage och tarm, mjukg�rande, sammandragande, n�ringsrik.
Anv�ndning: R�dalm inneh�ller mycket slem och �r d�rmed utm�rkt f�r problem i matsm�ltningssystemet som colitis och mags�r. Den lenar och mildrar inflammationer i mags�cken samtidigt �r den v�ldigt n�ringsrik. Den kan anv�ndas utv�rtes ofta tillsammans med L�kemalva f�r att dra ut gift/var ur s�r. Den fr�mjar l�kning. Utm�rkt f�r f�l eller �ldre h�star som l�tt f�r diarr�, den milda sammandragande effekten lenar alla irritationer och inflammationer.

SN�RJM�RA - Galium aparine - V�xtdelar ovan jord.
Verkan: Urindrivande, blodrenande.
Anv�ndning: Sn�rjm�ra letas ofta upp och �ts villigt av h�star n�r de f�r tillf�lle. den �r utm�rkt f�r lymfsystemet, speciellt n�r den kombineras med Ringblomma. Rik p� mineraler underst�djer urinorganen att forsla ut o�nskad v�tska bl. a. i fyllda ben (gallor).

ROSMARIN - Rosmarinus officinalis - Blad.
Verkan: Antiseptisk, anti-inflammatorisk, lugnande, anti-kramp, stimulerande.
Anv�ndning: Traditionellt mot reumatiska �kommor. Rosmarin stimulerar blodcirkulationen och agerar som blodrenande. Den inneh�ller en flavonoid som skyddar mot kapill�rsvaghet. Den har ocks� en utm�rkt lenande och lugnande effekt p� matsm�ltningssystemet. Rosmarin har b�de anti-bakteriell och anti-svamp verkan. En infusion av Rosmarin kan anv�ndas f�r baddning av s�r och utslag. Den eteriska oljan kan anv�ndas utsp�dd till massage av anstr�ngda och tr�tta muskler. Notera: Ge ej till dr�ktiga ston f�r dess m�jliga stimulerande effekt p� livmodern.

R�LLEKA - Achillea millefolium - hela v�xten.
Verkan: Anti-inflammatorisk, sammandragande, blodstillande, vidgar blodk�rl, stimulerar matsm�ltning.
Anv�ndning: Traditionellt f�r s�rv�rd, f�r att stoppa bl�dning och befr�mja l�kningen. F�r urinv�gs �kommor som Bl�skatarr och urinv�gsinfektion. R�lleka har en gynnsam effekt p� blod f�rr�det och �r utm�rkt f�r l�kning och st�rkning av "trasiga" blodk�rl. Den �r en aptitstimulerande p.g.a. den bittra smaken.

STOR KARDBORRE - Arctium lappa - Rot.
Verkan: Blodrenande, v�vnadsnybildande, matsm�ltningsstimulerande, urindrivande.
Anv�ndning: Traditionellt anv�nd mot reumatism och ledinflammationer. Vid matsm�ltnings besv�r f�r att stimulera produktionen av galla. Utm�rkt tonikum f�r lever och njurfunktion. �ven blodrubbningar som kan framkalla eksem eller torr, skorvig och mj�llig hud.

TROLLHASSEL - Hamamelis virginiana - Blad, Kvistar, Bark
Verkan: Sammandragande.
Anv�ndning: Destillerad Trollhassel �r traditionellt anv�nd f�r baddning/tv�ttning av s�r och svullnader. Den sammandragande effekten stoppar l�tta bl�dningar. Idealisk att "tv�tta" h�sten i efter h�rd tr�ning och t�vling, speciellt vid muskelbristningar och �mma muskler. Kan anv�ndas utv�rtes tillsammans med Arnica tinktur vid inflammation och bristningar.

VALL�RT - Symphytum officinalis - Blad.
Verkan: Membranskyddande i hals, mage och urin organ. Sleml�sande, anti-inflammatorisk.
Anv�ndning: UK�s Ministry of Agriculture har utf�rdat ett direktiv att vall�rt ej b�r ges till h�star under l�ng tid pga vall�rtens akaloidinneh�ll. Vall�rten befr�mjar cell produktion och det finns dock inget b�ttre som p� kort tid l�ker s�r, minska utgjutningar vid slag, lenande vid problem i matsm�ltningssystemet. Den skyndar p� l�kningstiden vid frakturer och befr�mjar cirkulation. Vall�rt anv�nds inv�rtes med bladen och utv�rtes som v�tvarmt omslag, salva eller olja.

VITL�K - Allium sativum - l�ken.
Verkan: Antiseptisk, hostlindrande, sleml�sande, antibiotiskt.
Anv�ndning: Anv�nds omfattande i h�stfoder och tillskott. F�r djur med hosta, slem ansamlingar och generella luftv�gs problem. den underl�ttar utforsling av slem fr�n luftv�garna. Rik p� Svavel ar den en bra blodrenare. Efter intag uts�ndras �mnen som agerar flugbortst�tande. F�r kr�sna djur f�r man presentera vitl�ken gradvis i maten.
Varning: Ges med f�rsiktighet till digivande ston d� f�let kan sluta dia p g a obehaglig smak.

V�NDEROT - Valeriana officinalis - Rot.
Verkan: Lugnande, v�derf�rdelande, anti-spasm/kramp, milt tarmstimulerande, reparerar och �terst�ller nervbanor.
Anv�ndning: Traditionellt vid oro, stress, uppr�rdhet, nerv�s utmattning och rastl�shet. V�nderotens krampl�sande och v�derf�rdelande effekter �r idealiska vid matsm�ltningsproblem, som magkramp, spasmodisk el. stressrelaterad kolik och colitis. I st�rre m�ngder agerar den laxativt.

�PPELCIDERVIN�GER I Betfor � om h�sten v�grar �ta Betfor.

�GONTR�ST - Euphrasia officinalis - Delar ovan jord.
Verkan: Anti-inflammatorisk, Sammandragande, tonikum, bindande och sammandragande p� slemhinnor och v�vnader.
Anv�ndning: Traditionellt b�de inv�rtes och utv�rtes f�r djur med �gonbesv�r som t. ex inflammationer och s�r. �ven till �gonbad en tsk till tv� dl kokt, avsvalat vatten.

Mot F�stingpl�gan:

Recept:

Tag 2-3 matskedar torkad Rosmarin till 5 deciliter vatten. L�t koka i ca 5 minuter. Sila dekokten och h�ll i en halv matsked vitvinsvin�ger.

L�t svalna och st� och dra under hela dagen. Tappa upp p� sprayflaska.

Obs! F�rvara blandningen i kylsk�p. Spraya p� hundens p�ls strax innan Du g�r ut p� promenad. Det luktar gott i alla fall. B�st �r att spraya kring hundens halskrage, manke och mellan frambenen.

 Blanda g�rna i �ven r�lleka och renfana, eftersom svenska forskare p� KTH visat att f�stingarna avskyr dessa.

 

Copyright � 2005 Silve-Kliniken Homeopatisk mottagning                                              onsdag 05 oktober 2005                    
Senast �ndrad: 05 oktober 2005