Start V�ra Terapier Homeopaterna Behandlingsresultat Kontakta oss Nyheter och Tips Erbjudanden

 

Silve-klinikens informationssida

Nya produkter och allm�nnyttiga tips  om:

PSORIASIS         UTBR�NDHET       THX �R TILLBAKA          HUSAPOTEK          NATURMEDEL TILL DJUR

MOT F�STINGPL�GAN 

 

NYA NATURMEDEL:

Den tropiska regnskogens hemlighet mot PSORIASIS OCH ATOPISKT EKSEM.

Ett helt nytt preparat f�r Atopiska eksem och Psoriasis. Preparatets namn �r EcziCur LS.30 och bygger p� delvis helt nya och h�r i Europa tidigare ok�nda substanser. R�varan till extraktet LS.30 h�mtas ur de tropiska regnskogarna i Sydamerika. I Amazonomr�dets regnskogar har den anv�nts vid febersjukdomar, kikhosta, och nedsatt njurfunktion. Bora indianerna i Peru har anv�nt den f�r hosta, astma och luftv�gsbesv�r. Andra indianstammar bl.a Witotos, har anv�nt den f�r pankreasfunktionen, cancer, psoriasis, dermatit, mags�r, diarr�, ledbesv�r samt som ett allm�nt immunst�rkande medel.

EcziCur inneh�ller f�rutom ekstraktet LS.30 �ven f�ljande underst�djande �rter, Basilicum, Carum Carvi, Coriandri, Mentha Piperita, Piper Niger och Thymus vulgaris. Normal dosering �r 2 kapslar dagligen. Intages l�mpligen morgon och kv�ll. Vid sv�rare besv�r kan dosen �kas till det dubbla.

Tv� nya medel mot bl. a. v�r modernaste sjukdom utbr�ndhet; LycoCurin och Kolloidalt Guld

Lycocurin. Vetenskapliga studier har visat Lycopen och Procyanidiner fr�n tomat och vindruvor kan f�rhindra uppkomsten av v�ra vanligaste folksjukdomar. Lycocurin �kar kroppens m�jlighet att f�rsvara sig mot oxidativt �ldrande och mot angrepp fr�n fria radikaler.

Inneh�ll: Lycopen 1200 mcg,  Procyanidiner 20 mg, Betakaroten 5mg, C-vitamin 20 mg, E-vitamin 5 mg, Ginseng motsv. 200 mg, Magnesium 10 mg, Mangan 1 mg, Selen 50 mcg, Zink 5 mg

Dosering: 1-2 kapslar dagligen

Kolloidalt guld har enligt tillg�nglig litteratur med stor framg�ng anv�nts bl. a vid: Immunf�rsvarssjukdomar, Utbr�ndhet, Depressioner, �ngest, Oro, Nerv�sa besv�r, Klimakterie- och kvinnosjukdomar, Hormonella rubbningar, Gikt, Reumatism, Ischias, Stela / svullna - sm�rtande leder, Ryggskott, Skelettskador, Urinv�gsinfektioner, Candidainfektioner, Bakterier - virus och medlet uppges �ven vara svampd�dande.

Guld i sm� partiklar har under tusentals �r anv�nts i Indien f�r att f�rb�ttra minnet och anses p�verka intellekt och sj�lsliv positivt.

Flaska om 300 m

THX �r tillbaka p� marknaden igen och heter THX total

THX total �r avsedd att intagas oralt och inneh�ller �kta br�ssextrakt tillsammans med n�dv�ndiga vitaminer, mineraler och probiotiska fibrer. THX total inneh�ller: Koncentrerat Tymus extrakt motsv. 250 mg, Vitamin B6 6 mg, Vitamin E 50 mg, Vitamin C 50 mg, Vitamin B12 10 mcg, Naturliga smak�mnen och aromer utvunnet ur Echinacea, Crataegus, Thuja och Viscum. Ca 10 % Inulin och oligofruktos vilket �r probiotiska fibrer som aktivt stimulerar utvecklingen av bifidobakterier i tarmen f�r att uppr�tth�lla en sund tarmflora och h�lla sjukdomar p� avst�nd.

F�rpackning �r 90 tabletter.    Dosering 2-3 tabletter dagligen

Tips p� ett bra husapotek med homeopatiska l�kemedel och naturl�kemedel:

Arnica D6, homeopatiska tabletter Muskel- och v�vnadsskador och sm�rtor efter slag och st�tar 2 tabl 2 - 6 ggr/dag beroende p� hur kraftiga sm�rtorna �r
Arnica Liniment F�r baddning och omslag vid stukning, vrickning, bl�m�rken eller muskelsm�rta Baddas p� det sm�rtande omr�det outsp�tt eller blandat med lika delar vatten.
Appliceras p� skadat omr�de �ver natten - dock INTE som "v�tvarmt omslag".
Okoubaka D6 homeopatiskt medel Diarr� och magkramp efter att ha �tit sk�md mat - t.ex. vid en utlandsresa 10-15 droppar 2 ggr/dag som f�rebyggande eller 10 drp var 15-30:e minut vid akuta besv�r
Apis Mellifica D30 homeopatiska tabletter Mot svullnad, sm�rta och besv�r efter insektsstick eller bett. 1 - 2 tabl/dag som f�rebyggande. 1 - 2 tabl upp till 4 ggr/dag vid akuta besv�r.

 

 

 

 

 

 

 

NATURL�KEMEDEL TILL H�STAR OCH ANDRA HUSDJUR:


ANIS - Pimpinella anisum - Fr�n
Verkan: Kramp stillande - minskar sp�nningen i den glatta muskulaturen, Sleml�sande, Minskar v�dersp�nningar och gaser.
Anv�ndning: Mot hosta som sleml�sande medel och mot matsm�ltningsst�rningar eller kolik.

ARNICA - Arnica montana - Blad och rotstock
Verkan: Antiinflammatorisk, s�rl�kande.
Varning: B�r ej anv�ndas inv�rtes annat �n i homeopatisk form.
Anv�ndning: Kan anv�ndas utv�rtes i form av tinktur, i liniment eller salva vid slag, s�r, inflammation och muskelbristningar. Arnica anv�nds inv�rtes i homeopatisk form f�r "bl�m�rken", inflammation, shocktillst�nd och f�r att s�nka feber. Undvik att anv�nda arnica tinktur p� �ppna s�r d� det uppst�r en stickande k�nsla. M�nga t�vlingsryttare, trav- och galopptr�nare anv�nder Arnica efter t�vling och h�rd tr�ning f�r att hj�lpa h�starna att �vervinna muskelv�rk och inflammation.
 
BOCKHORNSKL�VER - Trigonella foenum-graecum - fr�n.
Verkan: N�ringsrik, laxerande, skyddar membran i mage, mun, hals och urin organen.
Anv�ndning: Bockhornskl�ver har anv�nts som tillskott till h�star i minst 80 �r. Den goda smaken tilltalar �ven kr�sna och den kemiska strukturen liknar torsklever oljans. Mycket bra f�r mj�lkproduktion och f�r att st�rka inflammerade tarmar. Kombineras v�l med Vitl�k. Till h�star som beh�ver aptitstimulans

BOVETE - Fagopyrum esculentum - V�xtdelar ovan jord
Verkan: Vidgar och st�rker blodk�rl, antihistamin (medel mot allergier).
Anv�ndning: Bra f�r f�rb�ttring av cirkulationen i extremiteterna och st�rker kapill�rer som har tendens att brista.

BR�NN�SSLA - Urtica dioica - Delar ovan mark.
Verkan: Blodrenande, v�lg�rande f�r slemhinnor och v�vnader, v�tskedrivande, cirkulationsbefr�mjande.
Anv�ndning: N�ssla �r v�ldigt rik p� klorofyll, vitamin C och J�rn och �r ett v�lg�rande medel f�r h�star. N�ssla stimulerar cirkulationen och agerar blodrenande vilket g�r den vid konditioner som artrit, reumatism och f�ng.
Notera: Det kan h�nda att vissa individer kan f� n�sselutslag, var observant p� h�star med k�nslig hud. Om det uppst�r en reaktion avbryt.
 
DJ�VUSKLO - Harpagophytum procumbens - Rot.
Verkan: Anti-inflammatorisk, anti-reumatisk, sm�rtstillande.
Anv�ndning: Vid sm�rta och inflammation, ledproblem, artrit. Dj�vulsklo har visat sig vara mer �n konkurrens kraftig vid kliniska unders�kningar. Den kan m�ta sig med farmacevtiska sm�rtstillande medel och icke-steroida anti-inflammatoriska medel.
Varning: P� m�nniskor har den p�visats ha en livmoderstimulerande effekt. Ge ej till dr�ktiga ston.

ECHINACEA - Echinacea angustifolia, E. purpurea - Blommor, Fr�n och R�tter.
Verkan: Anti-bakteriell, befr�mjar syres�ttningen av blodet, immunsystems underst�djande, anti-virus, antibiotisk.
Anv�ndning: Traditionellt anv�nd f�r att st�rka immunf�rsvaret och bek�mpa bakterie infektioner. Echinacea kan anv�ndas utv�rtes som kompress p� s�r och infektioner. Anv�nds inv�rtes f�r problem i �vre luftv�garna och mot virus. I f�re byggande syfte st�rker den motst�ndskraften mot infektioner. Anv�nds ocks� f�r att bygga upp och st�rka efter en period av d�lig h�lsa.

FROSS�RT - Scutellaria laterifolia - V�xtdelar ovan jord.
Verkan: Lugnande, anti-kramp, reparerar och �terst�ller nerver.
Anv�ndning: Traditionellt vid Epilepsi och har visat sig v�ldigt effektiv hos hundar som lider av det. Den lugnar nerv�ssp�nning, utan att skapa ett drogat el. s�mnigt tillst�nd. �ven mot migr�n hos m�nniskor.

GINKGO - Ginkgo biloba - Blad.
Verkan: Anti-astmatisk, Bronkutvidgande, cirkulationsbefr�mjande.
Anv�ndning: En av de �ldsta medicinalv�xter m�nniskan k�nner till. Ginkgo anv�nds f�r att �ka blodtillf�rseln till extremiteterna. Den har ocks� visat sig hj�lpa vid problem i bronkerna och vid tillst�nd som astma.

GROBLAD - Plantago major - Blad.
Verkan: V�vnadsnybildande, anti-bakteriell, anti-inflammatorisk, v�tskedrivande, st�rkande medel.
Anv�ndning: Grobladen har liknande egenskaper som Vall�rtens utan alkaloid inneh�ll. Den �r utm�rkt f�r matsm�ltningen och sm�rtsamma urineringsproblem. Precis som Vall�rten inneh�ller Groblad allantoin vilket accelererar l�kningen av s�r. N�r de f�rska bladen krossas l�ggs de p� sm�rtsamma bett, stick eller s�r. Utm�rkt vid muns�r, inflammerat tandk�tt och b�lder.

GULLRIS - Solidago virgaurea - Blommor och Blad.
Verkan: Sammandragande, v�derf�rdelande, bakteried�dande, milt v�tskedrivande.
Anv�ndning: Vid matsm�ltningsbesv�r och f�r att stimulera aptiten. Anv�nds mot artrit och reumatism. Utv�rtes f�r baddning av s�r f�r att underst�dja l�kning av v�vnad speciellt om risk f�r infektion f�religger.

HAGTORN - Crataegus oxyacantha - Blommor, B�r och L�v.
Verkan: Vidgar blodk�rl, blodtryckss�nkande, tonikum.
Anv�ndning: Hagtorn �r en av de �ldsta medicinalv�xterna som anv�nts speciellt f�r djur. Beroende p� v�xtplats anv�nds antingen bladen, b�ren eller blommorna. Alla dessa har samma verkan. Det �r en av de b�sta hj�rtst�rkande medel som finns och har v�lg�rande effekt p� blodtryck och cirkulationssystemet rent allm�nt. Dess flavonoid inneh�ll har en utvidgande effekt p� blodk�rl, speciellt till omr�den som varit angripen av ben eller led degeneration.

HALLON - Rubus idaeus - Blad.
Verkan: V�lg�rande p� slemhinnor och v�vnader, f�rlossningsunderl�ttande.
Anv�ndning: Traditionellt p� b�de m�nniskor och djur f�r att st�rka livmodern och hj�lpa till med v�rkarna. Idealisk f�r avelsston de sista veckorna f�re f�lning. Den hj�lper till att minska risken f�r bl�dningar, hj�lper till i utdrivningsskedet, befr�mjar utrensningen/efterb�rden efter f�lningen och sammandragningen av livmodern.

HAMPFLOCKEL - Eupatorium perfoliatum - V�xtdelar ovan jord.
Verkan: feberneds�ttande, krampstillande i den glatta muskulaturen, fr�mjar mag och tarmr�relserna.
Anv�ndning: Anv�nds traditionellt mot feber, �vre luftv�gsslem, "f�rkylningsliknande" tillst�nd speciellt den typ med " v�rk i benen".

HORTENSIA"/HYDRANGEA (Har inget Sv. Namn) - Hydrangea arborescens - Rot.
Verkan: Urindrivande.
Anv�ndning: Hydrangea �r ett traditionellt och utm�rkt botemedel vid bl�s- och njursten, antingen som hj�lp att eliminera dem eller hindra uppkomsten av sten hos djur som �r mottagliga f�r dem.

J�RN�RT - Verbena officinalis - Delar ovan jord.
Verkan: Anti-kramp, lugnande, underst�djer, stimulerar och skyddar levern, reparerar och �terst�ller nervbanor.
Anv�ndning: F�r att underst�dja och st�rka nervsystemet, speciellt n�r det blivit f�rsvagat efter sjukdom.

KAMOMILL - Matricaria recutita - Blommor.
Verkan: Lugnande, anti-inflammatorisk, krampstillande (glatt muskulatur), v�dersp�nningsreducerande.
Anv�ndning: Lindra sp�nning och stress. Den har en sm�rtstillande och anti-inflammatorisk effekt vid reumatism och artrit. Mot nerv�s kolik och luftv�gsproblem d� den har lugnande och krampl�sande effekt p� glatt muskulatur i matsm�ltnings kanaler och bronker. Vid sv�rl�kta s�r � Koka upp vatten h�ll �ver kamomillen (1 tsk/dl) och l�t dra i 5-10 min (infusion) l�t svalna och tv�tta s�ret. Vid irriterade �gon sp�d infusionen med 2 delar bakteriefritt (kokat eller destillerat) vatten.

KELP - Fucus vesiculosus - Havst�ng
Verkan: Anti-hypothyreoid, anti-reumatisk
Anv�ndning: Traditionellt som tillskott till djur f�r det h�ga n�ringsinneh�llet av livsn�dv�ndiga vitaminer och mineraler. Kelp kan ges dagligen i h�stens och hundens foder. Kan anv�ndas som organisk g�dning av �krar. Kelp �r rik p� Jod och anv�nds vid behandling av underaktiv sk�ldk�rtel. Smaken p� Kelp �r stark och b�r introduceras gradvis.


LAKRITS - Glycyrrhiza glabra - Rot.
Verkan: Skyddar v�vnader och membran i den glatta muskulaturen (mun, hals, luftr�r, mage och urinorgan), fr�mjar mag- och tarmr�relserna, v�lg�rande f�r magen och �r sleml�sande.
Anv�ndning: Anv�nd i mer �n 3000 �r inom �rtmedicinen. Den skyddande f�rm�gan g�r att den �r utm�rkt vid mags�r och andra inflammationer i slemhinnor. Den sleml�sande och lenande verkan hj�lper till att l�sa slem och befr�mjar utforslingen av detta. Den lenar vid "hostirriterade" slemhinnor.

L�KEMALVA - Althea officinalis - Rot och Blad.
Verkan: Sleml�sande, skyddar glatt muskulatur, Mjukg�rande.
Anv�ndning: Befr�mjar utf�rsel av slem. Den �r speciellt v�lg�rande vid torr hosta. Den hj�lper till att l�ka ut mags�r p.g.a sin skyddande verkan. Den �r utm�rkt mot inflammationer i matsm�ltningsapparaten som colitis. Skyddande och l�kande p� urinorganen. F�r djur med anlag f�r eller �terkommande spastisk kolik. L�kemalva kan anv�ndas utv�rtes som omslag f�r att dra ut infektioner i s�r. Den lenande och mjukg�rande verkan �r idealiskt medel f�r h�star och hundar ben�gna att f� urinbl�skatarr och andra inflammationer i urinbl�san, �ven mot njursten.

MARIA TISTEL - Silybum marianum - Fr�n.
Verkan: Skyddar glatt muskulatur, underst�djer och skyddar levern, stimulerar mj�lkproduktion.
Anv�ndning: F�r att �ka mj�lk produktion. Den �r avgiftande p� hela kroppen. Den anv�nds f�r dess v�lg�rande verkan p� levern, den skyddar inte bara levern fr�n gifter i blodet utan p�skyndar �ven uppbyggnaden av skadade leverceller. Maria tisteln �r speciellt v�lg�rande f�r djur med leverskador p.g.a. f�rgiftning, parasitangrepp, l�ngvarig medicinering eller efter intag/injicering av starka mediciner.

MASKROS - Taraxacum officinalis - blad och rot.
Verkan: Urindrivande, underst�djande och stimulerande f�r levern, tonikum.
Anv�ndning: Traditionellt anv�ndes den till h�star som tonikum p� v�ren och som urindrivande medel. Den �r rik p� mineraler som Kalium och Magnesium. Maskros inneh�ller ocks� mycket vitaminer s�som A, B, C och D. Bladen har starkare urindrivande f�rm�ga medan roten underst�djer levern mer och befr�mjar produktionen av galla.

MUNKPEPPAR - agnus castus - fr�n.
Verkan: Hormon balanserande/normaliserande.
Anv�ndning: Vid hormonell obalans som leder till beteende st�rningar och psykiska problem. Vid infertilitet som vid skendr�ktighet och hingstigt beteende. Traditionellt anv�nd f�r att reglera brunst perioderna, �ka mj�lkproduktion och balansera hormon niv�n.

NYPON - Rosa canina - B�r/nypon.
Verkan: V�lg�rande och sammandragande p� slemhinnor och v�vnader, kapill�rst�rkande, fr�mjar normal avf�ring vid diarr�.
Anv�ndning: F�r dess h�ga C vitamin och flavonoid-inneh�ll. Nypon inneh�ller vitamin P (C-complexet, citrin, rutin, hesperdin och flavoner) vilket beh�vs f�r att vitamin C skall absorberas och fungera normalt. P-vitaminets fr�msta uppgift �r att �ka kapill�rernas styrka och hj�lper vitamin C att h�lla bindv�ven frisk. Befr�mjar blodcirkulationen till extremiteterna. Den stora m�ngden C-vitamin st�rker kroppens f�rsvar mot infektioner. Den milda sammandragande effekten hj�lper djur med anlag f�r diarr�.

PEPPARMINT - Mentha piperita - Blad.
Verkan: Krampl�sande, gasf�rdelande, matsm�ltningsbefr�mjande.
Anv�ndning: Liksom vitl�k har pepparmint anv�nts som aptitretare. Den har en lugnande och lenande effekt p� matsm�ltningsapparaten och den eteriska oljan �r bra mot mags�r och gasbildningar.

PRICKLY ASH BARK (Har inget svenskt namn) - Zanthoxylum clava-herculis - Bark.
Verkan: Cirkulationsbefr�mjande, antireumatisk, sm�rtstillande, svettnings befr�mjande vid s�nkning av feber, gasf�rdelande.
Anv�ndning: Traditionellt f�r att behandla reumatism, d�lig blodcirkulation speciellt benen, matsm�ltnings problem som kolik och vid feber. Prickly Ash har uppt�ckts ha en stimulerande effekt p� lymfsystemet och slemhinnor. Utm�rkt f�r att �ka blodtillf�rseln till delar d�r blodfl�det tidigare varit begr�nsat.

RINGBLOMMA - Calendula officinalis - Kronblad.
Verkan: Anti-inflammatorisk, anti-svamp, antibakteriell, s�rl�kande, v�lg�rande p� slemhinnor och v�vnader.
Anv�ndning: Till hud och s�rv�rd. Vid mugg och str�lr�ta. Som blodtonikum. Utm�rkt medel f�r Lymf- och urinsystem speciellt n�r den kombineras med Sn�rjm�ra.

R�DALM - Ulmus rubra, U. fulva - Inner Bark.
Verkan: Lenar slemhinnor spec. i mage och tarm, mjukg�rande, sammandragande, n�ringsrik.
Anv�ndning: R�dalm inneh�ller mycket slem och �r d�rmed utm�rkt f�r problem i matsm�ltningssystemet som colitis och mags�r. Den lenar och mildrar inflammationer i mags�cken samtidigt �r den v�ldigt n�ringsrik. Den kan anv�ndas utv�rtes ofta tillsammans med L�kemalva f�r att dra ut gift/var ur s�r. Den fr�mjar l�kning. Utm�rkt f�r f�l eller �ldre h�star som l�tt f�r diarr�, den milda sammandragande effekten lenar alla irritationer och inflammationer.

SN�RJM�RA - Galium aparine - V�xtdelar ovan jord.
Verkan: Urindrivande, blodrenande.
Anv�ndning: Sn�rjm�ra letas ofta upp och �ts villigt av h�star n�r de f�r tillf�lle. den �r utm�rkt f�r lymfsystemet, speciellt n�r den kombineras med Ringblomma. Rik p� mineraler underst�djer urinorganen att forsla ut o�nskad v�tska bl. a. i fyllda ben (gallor).

ROSMARIN - Rosmarinus officinalis - Blad.
Verkan: Antiseptisk, anti-inflammatorisk, lugnande, anti-kramp, stimulerande.
Anv�ndning: Traditionellt mot reumatiska �kommor. Rosmarin stimulerar blodcirkulationen och agerar som blodrenande. Den inneh�ller en flavonoid som skyddar mot kapill�rsvaghet. Den har ocks� en utm�rkt lenande och lugnande effekt p� matsm�ltningssystemet. Rosmarin har b�de anti-bakteriell och anti-svamp verkan. En infusion av Rosmarin kan anv�ndas f�r baddning av s�r och utslag. Den eteriska oljan kan anv�ndas utsp�dd till massage av anstr�ngda och tr�tta muskler. Notera: Ge ej till dr�ktiga ston f�r dess m�jliga stimulerande effekt p� livmodern.

R�LLEKA - Achillea millefolium - hela v�xten.
Verkan: Anti-inflammatorisk, sammandragande, blodstillande, vidgar blodk�rl, stimulerar matsm�ltning.
Anv�ndning: Traditionellt f�r s�rv�rd, f�r att stoppa bl�dning och befr�mja l�kningen. F�r urinv�gs �kommor som Bl�skatarr och urinv�gsinfektion. R�lleka har en gynnsam effekt p� blod f�rr�det och �r utm�rkt f�r l�kning och st�rkning av "trasiga" blodk�rl. Den �r en aptitstimulerande p.g.a. den bittra smaken.

STOR KARDBORRE - Arctium lappa - Rot.
Verkan: Blodrenande, v�vnadsnybildande, matsm�ltningsstimulerande, urindrivande.
Anv�ndning: Traditionellt anv�nd mot reumatism och ledinflammationer. Vid matsm�ltnings besv�r f�r att stimulera produktionen av galla. Utm�rkt tonikum f�r lever och njurfunktion. �ven blodrubbningar som kan framkalla eksem eller torr, skorvig och mj�llig hud.

TROLLHASSEL - Hamamelis virginiana - Blad, Kvistar, Bark
Verkan: Sammandragande.
Anv�ndning: Destillerad Trollhassel �r traditionellt anv�nd f�r baddning/tv�ttning av s�r och svullnader. Den sammandragande effekten stoppar l�tta bl�dningar. Idealisk att "tv�tta" h�sten i efter h�rd tr�ning och t�vling, speciellt vid muskelbristningar och �mma muskler. Kan anv�ndas utv�rtes tillsammans med Arnica tinktur vid inflammation och bristningar.

VALL�RT - Symphytum officinalis - Blad.
Verkan: Membranskyddande i hals, mage och urin organ. Sleml�sande, anti-inflammatorisk.
Anv�ndning: UK�s Ministry of Agriculture har utf�rdat ett direktiv att vall�rt ej b�r ges till h�star under l�ng tid pga vall�rtens akaloidinneh�ll. Vall�rten befr�mjar cell produktion och det finns dock inget b�ttre som p� kort tid l�ker s�r, minska utgjutningar vid slag, lenande vid problem i matsm�ltningssystemet. Den skyndar p� l�kningstiden vid frakturer och befr�mjar cirkulation. Vall�rt anv�nds inv�rtes med bladen och utv�rtes som v�tvarmt omslag, salva eller olja.

VITL�K - Allium sativum - l�ken.
Verkan: Antiseptisk, hostlindrande, sleml�sande, antibiotiskt.
Anv�ndning: Anv�nds omfattande i h�stfoder och tillskott. F�r djur med hosta, slem ansamlingar och generella luftv�gs problem. den underl�ttar utforsling av slem fr�n luftv�garna. Rik p� Svavel ar den en bra blodrenare. Efter intag uts�ndras �mnen som agerar flugbortst�tande. F�r kr�sna djur f�r man presentera vitl�ken gradvis i maten.
Varning: Ges med f�rsiktighet till digivande ston d� f�let kan sluta dia p g a obehaglig smak.

V�NDEROT - Valeriana officinalis - Rot.
Verkan: Lugnande, v�derf�rdelande, anti-spasm/kramp, milt tarmstimulerande, reparerar och �terst�ller nervbanor.
Anv�ndning: Traditionellt vid oro, stress, uppr�rdhet, nerv�s utmattning och rastl�shet. V�nderotens krampl�sande och v�derf�rdelande effekter �r idealiska vid matsm�ltningsproblem, som magkramp, spasmodisk el. stressrelaterad kolik och colitis. I st�rre m�ngder agerar den laxativt.

�PPELCIDERVIN�GER I Betfor � om h�sten v�grar �ta Betfor.

�GONTR�ST - Euphrasia officinalis - Delar ovan jord.
Verkan: Anti-inflammatorisk, Sammandragande, tonikum, bindande och sammandragande p� slemhinnor och v�vnader.
Anv�ndning: Traditionellt b�de inv�rtes och utv�rtes f�r djur med �gonbesv�r som t. ex inflammationer och s�r. �ven till �gonbad en tsk till tv� dl kokt, avsvalat vatten.

Mot F�stingpl�gan:

Recept:

Tag 2-3 matskedar torkad Rosmarin till 5 deciliter vatten. L�t koka i ca 5 minuter. Sila dekokten och h�ll i en halv matsked vitvinsvin�ger.

L�t svalna och st� och dra under hela dagen. Tappa upp p� sprayflaska.

Obs! F�rvara blandningen i kylsk�p. Spraya p� hundens p�ls strax innan Du g�r ut p� promenad. Det luktar gott i alla fall. B�st �r att spraya kring hundens halskrage, manke och mellan frambenen.

 Blanda g�rna i �ven r�lleka och renfana, eftersom svenska forskare p� KTH visat att f�stingarna avskyr dessa.

 

Copyright � 2005 Silve-Kliniken Homeopatisk mottagning                                              onsdag 05 oktober 2005                    
Senast �ndrad: 05 oktober 2005
jordan 11 legend blue jordan retro 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue Columbia 11s jordan 11 Columbia Columbia 11s Columbia 11s jordan retro 11 legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 Columbia jordan retro 11 legend blue 11s legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue air jordan 11 legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan retro 11 legend blue jordan retro 11 legend blue 11s jordan 11 legend blue legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan retro 11 legend blue jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan retro 11 legend blue jordan retro 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue legend blue 11s legend blue 11s air jordans jordan 11 legend blue 11s cheap jordans beats by dre outlet beats by dre outlet beats by dre outlet beats by dre cheap michael kors outlet jordan 6 history of jordan beats by dre cheap jordan 11 legend blue history of jordan 6s history of jordan 6s kate spade outlet beats by dre outlet beats by dre cheap history of jordan 6s jordan 6 black infrared jordan 6 history of jordan legend blue 11s legend blue 11s cheap jordans history of jordan 6s black infrared 6s cheap jordans jordan 6 history of jordan kate spade outlet jordan 11 legend blue beats by dre cheap beats by dre cheap history of jordan 6s